• Učíme sa angličtinu s Harrym Potterom

     • Tesne pred jarnými prázdninami sme spolu so 6.A a 6.B precvičovali minulý čas v anglickom jazyku. Aby to nebola obyčajná hodina angličtiny, preto sme sa rozhodli zrealizovať vyučovaciu hodinu plnú čarov ako na Rokfortskej škole mágie a kúziel. Žiaci si priniesli svoje čarovné prútiky a niektorí dokonca prišli oblečení  ako hlavní predstavitelia tejto ságy.

      Na začiatku hodiny, podobne ako aj vo filme, triediaci klobúk (the Sorting Hat) priradil žiakov do konkrétnej fakulty (Chrabromil a Slyzolin). Potom nasledovali aktivity, pri ktorých museli žiaci napríklad priraďovať k názvom fakúlt mená študentov (napr. Hermiona Grangerová patrila do Chrabromilu, atď.), následne bolo ich úlohou zoradiť anglické názvy jednotlivých častí kníh tak, ako nasledujú za sebou. Taktiež sme si spomenuli najznámejšie zaklínadlá a kto ich vyslovil. Potom boli žiaci zadelení do skupín, pričom každá skupina dostala určitý počet slovíčok. Ich úlohou bolo, aby sa pokúsili priradiť anglické pojmy k ich slovenskému prekladu.  Nakoniec sme sa dostali k tej najpodstatnejšej časti vyučovacej hodiny, ktorej cieľom bolo zopakovať minulý čas pomocou pracovného listu, do ktorého mali žiaci vpísať správne tvary slovies v minulom čase.

      Ďakujem všetkým žiakom za spoluprácu, krásne vytvorené prútiky a perfektné masky, čím prejavili svoju kreativitu vcítiť sa do úlohy čarodejníkov. Verím, že vďaka Harrymu Potterovi sa nám minulý čas vryl do pamäti.

     • Školské kolo " HVIEZDOSLAVOV KUBÍN "

     • Výsledky

      Poézia: 1. miesto Nelka Šamajová

                   2. miesto Riško Reksa

                   3. miesto Samko Halčin 

      Próza:   2. miesto Katka Slováková

                   3. miesto Laura Kubišová

     • Šikovní prváčikovia - finalisti 6. ročníka Čitateľského orieška zo 4. ŠKD

     • Čitateľsko-výtvarná súťaž, ktorá rozvíja u detí čítanie s porozumením, logické myslenie, ale aj medzipredmetové vzťahy sa dostala do ďalšieho kola. Tieto šikovné deti: S. Krivošíková, S. Golier, S. Janiš, M. Červencová, Ž. Magátová, L. Šardzíková, D. Špila, M. Valová, N. Dudášová, L. Lališová, M. Šutara a o. Gabčo sa dostali až do finále pre kategóriu 1. ročník. Ak sa Vám práce páčia podporte tieto kresby na facebookovom profile RAABE. Ďakujeme

     • 3D Modely Pravekého osídlenia/ prvých roľníkov 5.A, 5.B

     • Výsledky Testovania 5

     • V celoslovenskom Testovaní 5 žiaci našej školy dosiahli nasledujúce výsledky:

      - slovenský jazyk: 69,2%

      - matematika: 66,9%

      V porovnaní s celoslovenským priemerom sme boli o 4,4 % zo SJL a 3,5 % z MAT lepší.

      Spomedzi všetkých piatakov našej školy najlepšie obe testovania zvládli Mária Juríčková (V. A) a Richard Demáček (V. B). Obaja žiaci získali od ZRŠ malé prekvapenie. Gratulujeme!

      Taktiež sa chceme poďakovať všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa zaslúžili o to, aby bol náš výsledok čo najlepší.

     • Oznam o chrípkových prázdninách

     • Základná škola ZŠ SNP 1484 oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, že v dňoch od 6. 2. 2016 do 7. 2. 2016 sú z dôvodu vysokej chorobnosti v spolupráci s Regionálnym úradom verejného  zdravotníctva v Považskej Bystrici vyhlásené pre žiakov II. stupňa (5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B) základnej školy chrípkové prázdniny. Nástup žiakov do školy po chrípkových prázdninách je pondelok 10.2.2020. Žiaci prvého stupňa sa učia podľa rozvrhu. Školská jedáleň a školský klub detí je v prevádzke.

      Žiaci z druhého stupňa majú možnosť dnes 5.2.2020 do 13.30 sa zo stravy sa odhlásiť. V prípade, že tak neurobia a obed si vyzdvihnú, musia ho zaplatiť v plnej výške, keďže žiaci druhého stupňa nebudú mať vyučovanie.

     • Basketbal

     • Naši mladí nádejní basketbalisti boli povzbudzovať na zápase Považská Bystrica proti Petržalke

      Spokojný úsmev ku víťazstvu patrí

     • Úspech v okresnom kole Šalianskeho Maťka :-)

     • Každá škola ukrýva mnoho talentovaných žiakov, len ich treba objaviť...

      Inak to nie je ani u nás v ŠESTKOVE. S hľadaním nových talentov sme začali už pri nácviku scénok, divadielok, besiedky ...

      Bolo viacero kandidátov, ale chuť učiť sa dlhý a náročný text, to sa už každému nechcelo. Túto skúšku vytrvalosti, trpezlivosti a odvahy sa rozhodla podstúpiť aj žiačka z 2.B triedy MIA KOPCÍKOVÁ. Po hodinách nácviku, opakovania viet, výslovnosti a priamej reči nastúpila 30. 1. 2020 pred porotu. Jej rozhodnutie reprezentovať našu školu nás veľmi potešilo, najmä keď sme sa dozvedeli, že jej snaha bola odmenená a obsadila 2. miesto v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko :-)

      Blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!

     • Potravinová pyramída

     • Na prírodovedu si žiaci 3.B pripravili krásne projekty o potravinách, ktoré denne naše telo prijíma v rôznom množstve. Naučili sme sa, ktoré potraviny sú pre naše telo a  zdravie prospešné, potrebné a ktoré menej. Veľká pochvala patrí deťom, ktoré si vyrobili a odprezentovali svoj projekt pred celou triedou.

      Mgr. Čechutyová 

     • Vlastiveda hrou 4.B

     • Ako sa učiť vlastivedu zábavnou formou

     • Opäť je tu možnosť prispieť deťom 2%

     • Milí rodičia a priatelia,

       

      aj tento rok prostredníctvom OZ ZRŠ pri našej ZŠ môžete poukázať 2% z dane na nákup pomôcok pre deti  do školy. Viac informácií si prečítajte na tomto odkaze.

     • Od Ondreja do Vianoc

     • Posledný decembrový týždeň v škole sme strávili so škôlkami - žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka si totiž pre nich pripravili zvykoslovné pásmo. Od Ondreja do Vianoc bol názov rovesníckeho vzdelávania, ktorý mal predstaviť mladším deťom vinše a zvyky, ktoré ľudia v minulosti zvykli dodržiavať. Od ondrejského čarovania s olovom a trasenia plotmi sme sa cez konáriky svätej Barbory dostali k Mikulášovi i Luckám, ktoré vymetali z domov zlých duchov. A keď prišiel Štedrý večer, zaželali sme si krásne sviatky a spolu so škôlkarmi sme si zaspievali a zatancovali vianočnú pesničku. Na záver sme im splnili veľké prianie a prešli sme sa po niektorých triedach, aby videli, že škola žiaden strašiak rozhodne nie je. Sedenie v laviciach i za učiteľskou katedrou sa im páčilo, a tak veríme, že u nás neboli naposledy.