• Mikulášska pantomíma

     • Netradičné predstavenie

      Slová, slová, slová ... znejú zo všetkých strán. Skúšali ste niekedy vnímať svet bez toho, aby sa s vami niekto rozprával? Stačí tak málo, a predsa to znamená tak veľa. A naši žiaci práve na Mikuláša mali jedinečnú možnosť pozrieť si predstavenie bez slov. Oni si ho však nielen pozerali, ale sa priamo sa do neho i zapájali. K najkrajším momentom patril smiech a radosť detí i dospelých zo stvárnenia mnohých situácií bez použitia jedného slova a s využitím jedného smetného kontajnera. Fantázia nás všetkých je bohatá a spoločne sme ju nechali pracovať i na tomto predstavení.

     • Dlhodobá spolupráca so Spojenou školou internátnou Považská Bystrica

     • Naši žiaci sa opäť s veľkým záujmom zúčastnili aktivity v rámci projektu Mesta PB  v Spojenej škole internátnej Považská Bystrica. Projekt sa volal "Spolu a tvorivo bez rozdielu " a bol podporený TSK v rámci projektu "Kraj a mestá spolu pre mladých." Počas tvorivého dopoludnia žiaci spoločne vytvárali vianočné ozdoby, šili vianočné prestierania a piekli medovníky.  

      Ďakujeme :-)

     • Návšteva vlastivedného múzea 4. A, 4. B

     • Čarovná moc rastlín

     • Drogy a ich vplyv na duševné zdravie mládeže

     • DŇA 11. 11. 2019 SA V PRIESTOROCH NAŠEJ ŠKOLY USKUTOČNILA BESEDA S PRÍSLUŠNÍČKOU  OR PZ V POVAŽSKEJ BYSTRICI NADPRÁPORČÍČKOU KATARÍNOU ŽILINSKOU, KTORÁ PRIŠLA SPOLU SO SVOJOU KOLEGYŇOU PORUČÍČKOU SILVIOU KLABNÍKOVOU.  BESEDA SA NIESLA POD NÁZVOM: DROGY A ICH VPLYV  NA DUŠEVNÉ ZDRAVIE ČLOVEKA. BOLA URČENÁ ŽIAKOM 7. B TRIEDY. PANI POLICAJTKY VYSVETLILI ŽIAKOM, AKO DROGY NEGATÍVNE OVPLYVŇUJÚ EMÓCIE, „ROZHÁDŽU“ ICH OSOBNOSŤ...BESEDA ŽIAKOV VEĽMI ZAUJALA, AKTÍVNE SA ZAPÁJALI DO DEBATY, DISKUSIE.

      VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME  A TEŠÍME SA NA ĎALŠIU  SPOLUPRÁCU.

     • PROTIDROGOVÝ VLAK

     • Mesto Považská Bystrica v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom sa zapojilo do projektu protidrogového vlaku Revolution Train. Jeho cieľom je priblížiť  negatíva drogovej závislosti a inšpirovať k pozitívnym životným rozhodnutiam.

      Akcie sa z  našej školy zúčastnili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka .  Prebehla dňa 4.11.2019  na Železničnej stanici v Považskej Bystrici. Organizátori si pripravili šesť vlakových vozňov, v ktorých na príbehu mladých ľudí  postupne približovali vznik a riziká závislosti na alkohole, nikotíne a drogách.  Žiaci videli priestory cely, drogového brlohu, vyšetrovne, ambulancie. Na záver boli povzbudení, aby si svoje zdravie chránili a vybrali si pre svoj život ten správny vlak.

      ​​​​​​​

     • Koledu Vám nesieme

     • Srdečne Vás pozývame na vianočný koncert, s prezentáciou vianočných kolied, v podaní FS Manínec z Podmanína.

      Každý, kto sa chce správne vianočne naladiť, oddýchnuť si od pečenia a upratovania, bude vítaný. Môžete sa tešiť aj na malé občerstvenie, vstup voľný 🎄❄️

       

     • Krásne umiestnenie v recitátorskej súťaži Kýčerského spievanky

     • V túto prvú adventnú nedeľu sa konal VII. ročník recitátorskej súťaže Kýčerského spievanky v obci Lazy pod Makytou. Našu školu na nej reprezentovala naša žiačka Bianka Švecová zo 4.B, ktorá sa umiestnila na krásnom 2.mieste. Na súťaž sa usilovne pripravovala pod vedením pani učiteľky Mgr. Anny Drblíkovej. Víťazke gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Naša účasť v okresnom kole na Olympiáde zo slovenského jazyka

     • Dňa 27.11.2019 sa naša žiačka Petronela Vanková z IX.B zúčastnila okresného kola v CVČ v Považskej Bystrici. I napriek tomu, že sa neumiestnila na popredných miestach, dosiahla výborný výsledok a stala sa úspešnou riešiteľkou.

      Za reprezentáciu školy jej ďakujeme. 

     • Z činnosti ŠKD - 3. oddelenie

     • Ani v tento jesenný čas nezaháľame a sadíme jesennú zeleninu v kútiku živej prírody. Popritom si radi aj spievame a tu sú naše diplomy zo súťaže Talenty ŠKD.

      Zároveň pridávame i fotky z poučných chvíľ v mestskej pobočke Považskobystrickej knižnice.

     • Halloween v 3.B

     • Dnes sme v našej triede mali strašidelné vyučovanie. Počas celého dňa sme súťažili a preverovali svoje vedomosti. Strašidlá medzi sebou pekne spolupracovali a navzájom sa podporovali.  Na záver vyučovania nechýbala pre každé strašidlo sladká odmena. Deti boli počas vyučovania v krásnych maskách, za ktoré ďakujem rodičom.

      Mgr. Čechutyová

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna
      Riaditeľka Základnej školy SNP 1484 v Považskej Bystrici v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 6., 7. a 8. ročníka dňa 20. 11. 2019 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - konanie celoslovenského Testovania 5-2019. Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.

      Žiaci prvého stupňa sa učia bez umeny podľa platného rozvrhu.

      Žiaci 9.ročníka budú mať vyučovanie v blokoch matematika a slovenský jazyk a literatúra. Žiaci deviateho ročníka budú končiť 4. vyučovacou hodinou.

     • Putovanie za vedou do košického Steelparku

     • V období 4. - 10. novembra 2019 sa na Slovensku uskutočnil Týždeň vedy a techniky.

      V duchu tohto podujatia, sme sa v stredu 6.11. spoločne so šiestakmi a ôsmakmi vybrali do ďalekých Košíc, plní očakávania, čo uvidíme v Steelparku - parku vedy.

      Cesta zo železničnej stanice viedla historickým centrom mesta. V parku vedy nás rozdelili do dvoch skupín a absolvovali sme "labáky" na témy: ,,Stala sa vražda." a ,,Ako oklamať svoje zmysly?".

      Neskôr sme si prezreli rozsiahlu expozíciu. A čo sme videli?

      Na prvých dvoch poschodiach veľa zaujímavých vecí a javov z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárenstva a ďalších odvetví.

      Na najvyššom poschodí sa mohli žiaci zahrať s vedeckými hračkami, hlavolamami, či rôznymi inými rébusmi. K dispozícii nám boli ochotní a trpezliví sprievodcovia, ktorí odpovedali na všetky zvedavé otázky.

      Domov sme sa vrátili neskoro večer unavení, ale obohatení o nové skúsenosti.