• Výstava TITANIC

     • Považská knižnica v Považskej Bystrici v našich priestoroch pripravila zaujímavú výstavu. Výstava je pripravená v hokejovej miestnosti .

     • Zábavná telesná výchova

     • Hodiny telesnej výchovy sú vo všeobecnosti u detí veľmi obľúbené, no napriek tomu sa na našej škole snažíme tieto hodiny viac zatraktívniť. Vďaka internetovej stránke www.telocvikari.sk sme zapožičali 4 "vozíky", pomocou ktorých si deti zábavnou formou rozvíjali hrubú motoriku, orientáciu v priestore, súťaživosť a posilňovali svalstvo, najmä rúk. Vozíky si vyskúšali všetky deti našej školy. Aktivity ich veľmi bavili, no priznali, že bolo veľmi náročné pohybovať sa na nich. Každé vozíky máme započítané na mesiac, chceme, aby si túto atraktívnu formu pohybu vyskúšali aj naši budúci prváci. Preto v piatok k nám zavítali škôlkari z MŠ Grznára. Odmenou nám bola radosť v detských očiach a úsmevy na tváričkách.

      Viac info na:

      www.telocvikari.sk

      https://www.deivo.sk/sport-thieme-sada-4-treningovych-vozikov-na-cvicenie-color-line/

     • Majstrovstvá Slovenska v atletike

     •  Po roku mala naša škola opäť zastúpenie na majstrovstvách Slovenska v atletike základných škôl. Tentokrát sa konali v Košiciach a nás reprezentoval Ján Chupáč, v behu na 300m. Účasť na tomto podujatí si Janko vybojovoval víťazstvami na okresnom  a krajskom kole. Aj na celoslovenskom kole sa Janči predviedol v plnej paráde, keď obsadil fantastické 2.MIESTO. Za tieto výkony bol Ján ocenený primátorom mesta. Ocenená bola tiež Kristínka Tichá, ktorá dosahuje vynikajúce výsledky v horskej cyklistike a cyklokrose. Gratulujeme a tešíme sa. 

     • Náš úspech v biologickej olympiáde

     • Žiaci z našej školy sa zúčastnili 53. ročníka biologickej olympiády v kategórii D v projektovej časti na okresnom kole a ich projekty zaujali aj odbornú porotu. 1. miesto získal Gabriel Bulat zo VII.A s projektom Vplyv vonkajších podmienok na rast plesne vo vzorkách z jogurtu a na 2. mieste sa umiestnil Richard Knapo zo VI.A s projektom Genofond starých a krajových odrôd jabloní v lokalite Podmanín. Aj tieto úspechy svedčia o našom zameraní sa na environmentálne aktivity v teórii aj praxi. 

     • Komparo u štvrtákov

     • Tento deň sa naši štvrtáci popasovali s testovaním Komparo. Preverili si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, vlastivedy a prírodovedy. Je to pre nich i taký malý nácvik testovania, ktoré ich čaká po letných prázdninách v piatom ročníku. Aj malými krôčikmi sa približujeme k úspechu.

     • MATEMATICKÝ KLOKAN

     • A my zo Šestky sme sa zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Klokanilo sa na štyroch kontinentoch na zemeguli a na Slovensku v 1500 školách.

      V tomto školskom roku sa veľkej súťaže zúčastnilo 65 našich žiakov 1. až 9. ročníka. Z prvého ročníka sa zapojilo 18 žiakov, z  druhého 16, z tretieho 7 a zo štvrtého ročníka 5 žiakov. Piaty a šiesty ročník súťažil v kategórii Školák-7 žiakov. 6 žiakov ôsmeho ročníka súťažilo v kategórii Benjamín a 6 žiakov deviateho ročníka v kategórii Kadet.

      Najlepší osobný výsledok a umiestnenie získal Filip Červenec z 2.B. Pre rok 2019 sa stal Školským šampiónom.

      Tesne za ním sa umiestnila Alexandra Špílová z 3.B.

      Tretím najlepším úspešným riešiteľom je Samuel Galko z 2.A triedy.

      Medzi prvákmi najäspešnejšou je Mia Kopcíková z 1.B.

      Najlepším úspešným riešiteľom medzi Školákmi je Filip Ďurek z 5.B.

      Všetkým úspešným riešiteľom GRATULUJEME !

       

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie v šk.r. 2019/2020 i odklade povinnej školskej dochádzky v šk.r. 2019/2020 si môžete osobne prevziať v dňoch od utorka 11.06. do 14.06.2019 počas prestávok v kancelárii p. zástupkyne do 13.30 hod. alebo v ŠKD od 13.30 do 16.00 hod.

     • Úspech v Pytagoriáde

     • Náš žiak Richard Vojtko zo 7.A sa môže pochváliť 3. miestom v matematickej súťaži Pytagoriáda v kategórii P7 na okresnom kole. Za tento úspech mu všetci srdečne gratulujeme.

     • Technika u šiestakov

     • Žiaci šiesteho ročníka na hodinách techniky recyklovali a vyrábali z plastu rôzne predmety. Tak sa nám podarilo vyrobiť metlu, kvetináče, stojany na servítky, podložky pod kávu, čaj, sitká a rôzne zberné nádobky. Svoje výrobky odprezentovali aj pred spolužiakmi a spoločne ich budeme využívať aj pri iných príležitostiach, popr. nasadíme bylinky a kvietky pred naše triedy.

     • Športový krúžok tretiakov

     • Počas krúžkov , ktoré žiaci navštevujú na našej škole sa venujeme nielen športovej príprave a pohybovým aktivitám, ale po náročnom výstupe sa niekedy odmeníme aj dobrotou a príjemnými chvíľami strávenými v prírode blízkeho okolia.

     • MDD

     • Na MDD sme pre žiakov našej školy pripravili krásne aktivity športového i vedomostného charakteru, pri ktorých sa mohli uvoľniť, niečo nové sa naučiť a precvičiť i pohybové zručnosti. Počasie nám prialo, tak sme si urobili aj pamätný záber na tento krásny deň. 

     • Športová olympiáda

     • Dňa 5.6.2019 sa naša škola zúčastnila na Športovej olympiáde na III. ZŠ v Považskej Bystrici. Zúčastnili sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov. Žiaci 3.A : Červenec Jakub, Kremeň Adam, Blahovský Peter. Žiaci 3.B : Ondrášechová Karolína, Chládeková Viktória. Žiaci 4.A : Matušov Sebastián, Prosnan Marko, Gonosová Nela. ŽIaci 4.B : Matej Juska, Šestáková Dominika. Umiestnila sa na krásnom 3. mieste v skoku do diaľky Karolína Ondrášechová. Ďakujeme našim žiakom za účasť a krásne športové výkony. Budeme sa intenzívne pripravovať na nasledujúcu olympiádu v budúcom školskom roku, nakoľko konkurencia na športových školách je veľmi silná.

      Pár záberov z podujatia

     • Literárna hodina Ako divé husi s deviatakmi mimo školy

     • Len nedávno sme sa dozvedeli o blížiacej sa rekonštrukcii mestskej knižnice v Považskej Bystrici, a tak sme všetci nadšení v piatok strávili  hodinku v jej pôvodných priestoroch. S románom Ako divé husi sme sa už stretli v učebnici ešte pred Vianocami, ale toto spracovanie bolo úplne iné. Vďaka interaktívnej prednáške sme bližšie spoznávali osud drotárskej rodiny Kypúsovcov, ale prepájali sme i poznatky z geografie – región Kysúc, Bytče, dejepisu – téma odnárodňovania sa, mor, migrácia obyvateľstva a dialektológie – nárečia. Pri záverečnej diskusii sme zistili, že hoci žijeme v modernejšej dobe, sú témy migrácie, epidémií aktuálne i dnes.

     • Majáles 2019

     • Srdečne Vás pozývama na Májovú veselicu. Lístky si môžete zakúpiť v škole u p. zástupkyne. 

     • Šikovné deti v 5.A

     • Poznať dobre slovenský jazyk a vedieť prepájať súvislosti a poznatky s bežným životom je základ, ktorý by mal ovládať každý. Na hodinách literatúry v piatom ročníku je jednou z tém povesť. Na hodine sme sa oboznámili s teóriou a delením povestí. Bližšie sme sa venovali miestnym povestiam, ktoré hovoria o vzniku miest či hradov a zámkov. Každý žiak mal za úlohu vybrať si hrad/zámok, ktorý navštívil a nájsť nejakú povesť, ktorá sa viaže k danému hradu. Vznikli naozaj krásne a unikátne práce a sme hrdí na to, že sa môžeme popýšiť takýmito šikovnými deťmi.

     • Tradície Veľkej noci

     • Žiaci našej školy nám neustále dokazujú, že sú šikovní nielen v športe, no vedia si uctiť aj tradičné zvyky našej spoločnosti. Blíži sa Veľká noc, ktorá je pre deti zaujímavá najmä šibačkou a polievačkou. Dievčatá chystajú pre šibačov vajíčka a kraslice, no správny šibač by si mal vedieť aj upliesť korbáč sám a nie ho kúpiť v obchode. Preto do našej školy zavítal starý otec nášho žiaka zo 7.B triedy, pán Balala, ktorý má naozaj veľmi šikovné ruky a s ochotou a radosťou ukázal chlapcom, ako sa pletie korbáč. Dievčatá sa môžu tešiť na poriadnu šibačku s vlastnoručne vyrobenými korbáčmi.

     • ZMENA ORGANIZÁCIE VYUČOVANIA ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY- HOKEJ OD 1.4.2019

     • Od mája sa pokračuje v pôvodnom harmonograme, zmena je iba pri žiakoch 9.ročníka - tréningy z telocvične sa presúvajú na zimný štadión a namiesto rannej plavárne v stredu bude tréning na zimnom štadióne od pol 2. 

      Z dôvodu rozpustenia ľadovej plochy budú ŠPP ľadového hokeja prebiehať nasledovne:
      Pondelok    0.h    7.B+ 8.B – telocvičňa ZŠ
      Pondelok    1.h    7.B+ 8.B – telocvičňa ZŠ
      Utorok    0.h    5.B+ 6.B– telocvičňa ZŠ
      Utorok    1.h    5.B+ 6.B-– telocvičňa ZŠ
      Utorok    6.h    7.B+ 8.B– telocvičňa ZŠ
      Streda    0.h    9.B     V apríli plaváreň
      Streda    1.h    9.B     V apríli plaváreň
      Streda    5.h    5.B+ 6.B – telocvičňa ZŠ
      Streda    7.h     9.B     – telocvičňa ZŠ
      Streda    8.h     9.B     – telocvičňa ZŠ
      Štvrtok    0.h    7.B+ 8.B- V apríli plaváreň
      Štvrtok    1.h    7.B+ 8.B- V apríli plaváreň
      Piatok    0.h    5.B+ 6.B- V apríli plaváreň
      Piatok    1.h    5.B+ 6.B- V apríli plaváreň
      Piatok    5.h    9.B – telocvičňa ZŠ
      Zmenu od mája, keď skončia tréningy na plavárni, včas oznámime.

      Z plaveckých tréningov pôjdu žiaci s doprovodom trénera do školy spojom MHD.