• Z činnosti ŠKD

     • Jesenné dekorácie, pečenie štrúdle, zdravá výživa, úcta k starším

     • Bibliotéka

     • V piatok 8. novembra sme sa s vybranými štvrtákmi a s pani učiteľkou Monikou Naďovou vybrali do Bratislavy. Nebol to len taký obyčajný výlet - naším cieľom bola Bibliotéka a prezentácia komiksu Zlatý zub. Ten poznáme zo strán časopisu Slniečko a konečne vyšiel aj v knižnej podobe. Zúčastnili sme sa na besede s autorkou tejto knihy, deti mali možnosť popýtať sa jej na čokoľvek o jej vzniku, videli, ako vznikajú ilustrácie v grafickej podobe, a taktiež sa aktívne zapájali do tvorby vlastných komiksových postavičiek. Okrem toho sme si nakúpili krásne knižky vo zvýhodnených cenách od rôznych vydavateľstiev na Slovensku - a že ich nebolo málo! A keď k tomu pridáme aj stánky s hrami a vedeckými atrakciami, o zábavu sme mali postarané. Okrem toho sme si pozreli aj Bratislavu - videli sme Dunaj, hrad i slávne "UFO". Zážitkom bol určite aj preplnený autobus a vlak, keďže bol piatok a všetci sa vracali domov. My sme mali ale miestenky, takže sme sa v pohodlí odviezli až domov a po tretej hodine sme sa s rodičmi zvítali na železničnej stanici v našom meste. Bratislava nás uchvátila a už teraz sa tešíme na ďalšie zážitky vo veľkomeste! (Ivana Mičuchová) 

      Informácie nájdete aj na stránkach LIC-u spolu s fotogalériou, kde sme aj my:

      https://www.facebook.com/litcentrum.sk/posts/10157636431719371

     • Úcta k starším

     • Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vystúpili deti zo školského klubu s krátkym programom piesní, básní a tančekov v príjemnej atmosfére v Centre sociálnych služieb Bystričan v Pov. Bystrici. Takáto aktivizácia a vzájomné prepojenie detí a starších ľudí má pozitívny vplyv na postoj k vyučovaciemu procesu, nielen na správanie žiakov, ale aj na skupinovú prácu. Každý z prítomných starkých bol obdarovaný malým darčekom, pozdravmi a kytičkami z jesenných listov.

      Tešíme sa opäť na ďalšie stretnutie pred Vianocami :-) 

     • Enviromentálna exkurzia

     • Streda 23.10. 2019 sa pre žiakov piateho a šiesteho ročníka niesla v znamení poznávania a rôznorodých aktivít. Spoločne sme sa vydali na exkurziu: smer Prievidza - Bojnice.

      Pracovníci Hornonitrianskeho múzea pre nás pripravili bohatý náučný program.

      Žiaci sa zapojili do aktivít podujatia V ríši zvierat z cyklu Jesenné variácie. Za pomoci lektorov múzea spoznali jednotlivých zástupcov fauny z našich regiónov. Dozvedeli sa napríklad, prečo sú niektoré zvieratá aktívne celú zimu a iné hibernujú a upadajú do zimného spánku ako aj to, ktoré migrujú do teplých krajín či naopak prichádzajú k nám prezimovať. Ďalej žiaci na výtvarnom workshope vytvorili spoločnú koláž z prírodnín a malieb zvierat, čím dokázali, že sa ako umelci nestratia.

      V expozícii múzea ich čakala aj jedna z aktuálnych tém finančnej gramotnosti. Žiaci sa oboznámili s hodnotou našej aktuálnej meny - eura, obehovými a pamätnými mincami zo všetkých štátov EÚ, v ktorých sa používa.

      Na záver exkurzie sme sa presunuli do Bojníc. Nenavštívili sme však tradičné atrakcie, ale jednu netradičnú – Dom ilúzií. Deti v interaktívnych výstavných priestoroch videli mnohé optické klamy, iluzívne maľby či laserové pasce. Lektorky ich previedli fantastickým svetom, v ktorom sa mohli dosýta vyblázniť  a mobily  boli za účelom fotodokumentácie v tomto prípade prísne povolené 

      Spoločný deň sme si užili a všetci v zdraví dorazili domov.

        

     • Turisticko-cestovateľský krúžok

     • Prvá túra úspešne zvládnutá. Veľká pochvala malým turistom. Vyhliadka Dohňany. 

     • Naša účasť v E-testovaní

     • V minulých týždňoch v škole prebiehalo a 6.11.2019 bude prebiehať skúšobné testovanie piatakov pred ozajstným Testovaním 5, ktoré sa uskutoční 20.11.2019. Toto bolo možné vzhľadom na našu účasť v projekte E – testovanie, Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Tento projekt je zastrešený Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM). Je veľkým prínosom pre školu i pre žiakov. Škole poskytuje možnosť okamžitej spätnej väzby, podľa ktorej dokážeme promptne stanoviť nápravné opatrenia a zlepšovať tak kvalitu vzdelávania. Pre žiaka je akékoľvek testovanie elektronickou formou zaujímavejšie, modernejšie a vie sa sám skontrolovať, do akej miery konkrétne učivo ovláda.

     • Hovorme o jedle

     • V týždni od 14. do 18. 10. 2019 sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu Hovorme o jedle, z ktorého sme si vybrali dennú tému: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. Žiaci sa tak formou zážitkového a rovesníckeho vzdelávania dozvedeli veľa zaujímavých informácií o potravinách a výžive, vyskúšali si tvorbu ovocných a zeleninových šalátov alebo počítali rozpočet zdravého obedu. Žiaci z krúžku zážitková biológia si pre svojich mladších kamarátov pripravili formou rovesníckeho vzdelávania aktivity, v ktorých sa dozvedeli niečo o mrkve, póre a hrozne. Mali možnosť skúmať jeho mikroskopickú štruktúru a vytvoriť skupinové projekty, ktoré následne odprezentovali. Žiaci sa týmto témam venovali aj na hodinách tvorivého písania prostredníctvom tvorby poviedok na tému: Poznám zdravé potraviny, z môjho mesta či dediny. A hodiny výtvarnej výchovy sa niesli v téme: Chutné maľovanie.

     • Keď je učenie zábavou

     • Ako sa učíme anglický jazyk zábavnou formou 4.A

     • Tekvicománia-3

     • Vážení rodičia, priatelia našej školy, milí žiaci,

      radi by sme Vás všetkých poprosili, aby ste nás podporili svojim hlasom v súťaži Tekvicománia 3, kde je zverejnená fotografia výstavky, ktorá bola vo vestibule.

      ĎAKUJEME :-) 

       

      http://talentagent.sk/sutaz/236-tekvicomania-3

       

       

      Vyhodnotenie školskej súťaže

     • Matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior

     • Dňa 17.10.2019 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili školského kola matematicko-fyzikálnej medzinárodnej súťaže Náboj Junior. Žiakom sa naozaj darilo. Všetci boli odmenení a najlepší postupujú na súťaž do Púchova.

     • Ľudské práva vo výchovno-vzdelávacom procese

     • Dňa 16.10.2019 sa žiaci siedmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie do novej synagógy v Žiline. Dozvedeli sa niečo nové o živote žilinských Židov a o ich smutnom osude počas 2. svetovej vojny. Zároveň mali možnosť vypočuť si ako sa synagóga menila od jej vzniku v roku 1861. Dnes je táto kultúrna pamiatka miestom výstav, koncertov a festivalov. Aj naši žiaci mali možnosť okrem prednášky pozrieť si výstavu súčasného moderného umenia.

     • Deň zdravej výživy na hodine anglického jazyka

     • 4.A   16. október

     • Výstava Klubu železničných modelárov Považia 18.10.

     • 4.B Návšteva výstavy vláčikov v priestoroch školy

     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľka školy týmto oznamuje, že v zmysle  § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje na deň 23.10.2019 riaditeľské voľno všetkým žiakom základnej školy z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. V prevádzke nebude ani školská jedáleň a ŠKD.

      Prihlásení žiaci na exkurziu s pani učiteľkou Mgr. Miškechovou sa jej zúčastnia v tomto termíne podľa pokynov pani učiteľky.

     • Nech to para tlačí

     • V priestoroch našej telocvične bude v sobotu 19.10. výstava Klubu železničných modelárov Považia v čase od 14,00 do 17,30 hod. Vstup voľný 

     • Pozvánka na podujatie Deti na hokej

     • Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s hokejovým klubom HK 95 v Považskej Bystrici organizujú dňa 19.10.2019 o 17.00 podujatie s názvom Deti na hokej na zimnom štadióne v Považskej Bystrici. Podujatie je určené pre deti od 5 rokov do 10 rokov.