• Kedy? 20. a 21. 4. 2022 v čase od 14,00 do 17,00 hod.

     Kde? Prezenčne v priestoroch školy

     Tešíme sa na Vás a Vaše dieťa v škole.     V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.
     • KARNEVAL

      KARNEVAL náš vytúžený:-)))

      "Hurá,konečne, kedy už to bude,ja budem čarodejník....", ozývalo sa po chodbách v stredu 16.2. Deti sa na chvíľu premenili na rozprávkové postavičky, strašidielka, zvieratká či šachové figúrky. V školskom klube si urobili v jednotlivých oddeleniach svoj vytúžený karneval. Zabavili sa a zašantili si a o tom je predsa KARNEVAL.

     • Valentín

      Dňa 14.2. sa anglický jazyk v niektorých triedach vyučoval netradične. Aby sa žiaci oboznámili s niektorými tradíciami a sviatkami, ktoré vznikli vo Veľkej Británii, mali na tento deň pripravené aktivity a texty s históriou "Valentine´s day", s rôznymi poverami, ktoré sa viažu ku tomuto sviatku a novou slovnou zásobou pre danú tému. Naučili sa aj slová romantickej piesne "Shallow", ktorú si spolu potom aj zaspievali. A spievali veľmi pekne :).

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      Na školskom kole v prednese poézie a prózy sa zúčastnili žiaci v dvoch kategóriách: 1. kategória: 5.a 6. ročník a 2. kategória 7.,8.a 9. ročník. Porota si pozorne vypočula prednesy žiakov, medzi ktorými boli už "ostrieľaní recitátori ", ale aj nováčikovia, ktorým sa ešte hlas trošku triasol od trémy. Prednes Nelky Šamajovej bol pre všetkých umeleckým zážitkom a rovnako pekne pracovali s hlasom, dôrazom a citom pri prednese chlapci - Marek Štefánik a Šimon Hradňanský. A tu sú naši víťazi:poézia -1.miesto N. Šamajová, 6.A, 2.miesto - N.Kocanová,5.C. Próza: 1. miesto - Š. Hradňanský, 2. miesto- S.Kiššoňová a K.Kušanová,5.C a 3. miesto - M. Gardian, 5.B. Vo vyššej kategórii získal 1. miesto M. Štefánik, 7.A a na druhom mieste sa umiestnil K. Kišoň, 8.B. Dúfame, že naši víťazi nás budú rovnako dobre reprezentovať na okresnom kole a prinesú nám do školy ocenenia. Držíme Vám palce

     • Vyučovanie s robotom

      Nový pomocník v edukačnom procese robot PHOTON deti zaujal .

      Žiaci 3.B si na hodine matematiky vyskúšali schopnosti robota Photona. Rozvíjali si priestorovú orientánciu a vyskúšali si najjednoduchšie základy programovania. Prirodzene hľadali jednotlivé kroky, potrebné pre splnenie úlohy a dosiahnutie daného cieľa. Uvedomovali si logickú postupnosť a nadväznosť jednotlivých krokov. Prostredníctvom robota Photona sa učili základy kódovania, hľadať kreatívne riešenia problémov a predovšetkým si zlepšovali logické myslenie.

     • Dejepis - Bývanie a život v praveku.

      Tradičný projekt žiakov 5. ročníka (5.a, 5.b, 5.c) Bývanie a život v praveku, ktorý piataci robia u nás každoročne. Oceňujeme krásne práce žiakov a za pomoc pri ich tvorbe ďakujeme rodičom. Praktickou činnosťou a prácou s prírodným materiálom si mohli žiaci utvrdiť získané teoretické vedomosti pri zhotovovaní modelov obydlí. Z prác sme pripravili výstavu, ktorú si pozrú žiaci školy a vyhodnotia najzaujímavejšie práce. Ceny pre víťazov navrhnú sami žiaci 5. ročníka a z návrhov vyberieme najzaujímavejšie spôsoby ocenenia. Prednosť dostanú ceny pre triedy pred ocenením jednotlivcov - ocenený získa zaujímavú výhru nielen pre seba, ale aj pre spolužiakov.

     • Olympijsky odznak všestranosti

      V prvom polroku sa šiesty ročník zúčastnil projektu Olympijsky odznak všestranosti. Žiaci absolvovali šesť disciplín. Cieľ projektu je motivovať, čo najviac detí k športu. Zúčastnení žiaci obdržali certifikáty a dve žiačky Chlädeková V. a Ondrašechová K. aj bronzové odznaky všestranosti.

     • Je rozumné vsadiť v živote všetko na jednu kartu?

      Tak nad touto otázkou sa zamýšľali siedmaci na hodine slovenčiny popri opakovaní prídavných mien. Najskôr sa oboznámili so životným príbehom Martina Murcka, mladého nádejného futbalistu, ktorému nečakaná autonehoda od základov zmenila život. V následnej diskusii hľadali žiaci argumenty, ktorými by podložili svoj názor. Vytvorili si maketu ideálneho športovca a v skupinách pracovali na pojmových mapách. Na dvojhodinovke sa podarilo naplniť dôležité kognitívne ciele, oveľa viac si však vážime, že sa naplnili i tie psychomotorické a afektívne. Škola totiž nie je len o vedomostiach, ale aj o zručnostiach a postojoch.

     • Vyhodnotenie súťaže Vianočná pošta

      V predvianočnom čase sa žiaci V. A a V. C triedy zapojili do súťaže Vianočná pošta, ktorú vyhlásilo CVČ v Považskej Bystrici. Témou bolo posolstvo nádeje pre rok 2022. A tak deti svoje myšlienky a túžby vdýchli do krátkych úvah, vianočných pozdravov, novoročných prianí či listov svojim blízkym.Srdečne blahoželáme našim žiakom, ktorí sa v kategórii prác jednotlivcov umiestnili na popredných miestach.

     • Medzipredmetové vzťahy u druhákov

      Na hodinách prvouky sa žiaci učili pozorovaním pôdy, čo všetko sa v nej nachádza a rozdiely medzi odobratými vzorkami z rôznych miest. Následne pokusom zisťovali vlhkosť pôdy a vyrobili si vlastnú vzorku pôdy v pohári z potravín. Na hodine výtvarnej výchovy sme naviazali na danú tému. Po pozorovaní živočíchov žijúcich v pôde prostredníctvom interaktívnej tabule deti zachytili krásnymi maľbami a kresbami život živočíchov pod zemou.

     • Technika hravo

      Žiaci 5.C a 5.B si vyskúšali svoje technické schopnosti pri práci s novými magnetickými stavebnicami. Na základe technického postupu vytvorili viaceré dráhy, ktoré museli byť správne technicky navrhnuté a tiež tímy museli kolektívne spolupracovať, aby dosiahli správny výsledok.

     • Šaliansky Maťko

      V pondelok 17.1. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese povestí. Naozaj pekným prednesom nás potešili Mia Kopcíková zo 4.B, ktorá nás bude reprezentovať aj na okresnom kole a Janka Lizoňová zo 4.A, ktorá si prednes povesti vyskúšala po prvýkrát. Ďakujeme dievčatám i pani učiteľkám.

     • BIOBÚDKY

      Deti z ŠKD pod vedením pani vychovávateľky Zajačikovej vyrobili pre vtáčikov BIOBÚDKY. Vyrábali ich z roliek od toalet. papiera, natreli medom a obalili zmesou pre vtáčiky. Potom ich spoločne rozvešali po stromoch v okolí našej školy.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 26. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
   • 6zs@povazska-bystrica.sk
   • 042 4261286
   • SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica Slovakia
   • Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Brigantová, 042 4261286, 0903 261 286
   • Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Pavlíková, zástupca riaditeľa pre I. stupeň, Mgr. Lenka Švecová, zástupca riaditeľa pre II. stupeň, 042 4261287
   • Vedúca školskej jedálne: Antónia Miščíková, 042 4362240
   • Ekonomický úsek a PAM: Ing. Veronika Kupčíková, Jana Uríková, 042 4261288
  • Prihlásenie