• Prvouka v 1.B
    • 14. 6. 2021
    • Kúsok zo sveta stromov sme si dnes priniesli i do našej triedy a šikovné rúčky prvákov urobili krásne Herbáre.

    • SVET ZA OKNOM - výtvarná súťaž
    • 11. 6. 2021
    • SVET ZA OKNOM

     Ako deti prežívali prvú vlnu pandémie, mohli stvárniť prostredníctvom výtvarných prác a zapojením sa do súťaže SVET ZA OKNOM, ktorú organizovala Považská knižnica na sídlisku SNP.

     Práce žiakov boli vyjadrením ich snov, túžob, niekedy aj smútku...

     Sme veľmi radi, že spomedzi 120 výkresov boli ocenení aj žiaci z 3.A a 3.B triedy - Julka ŠAMAJOVÁ, Zojka HLAVČOVÁ, Miško KUHAJDA a Klaudia KONUŠÍKOVÁ.

     Srdečne blahoželáme :-)

    • 4.A- šikovníci
    • 9. 6. 2021
    • 4.A- ste super,poskladať túto novú učebnú pomôcku by dalo zabrať aj dospelému...vy ste to zvládli na jednotku :-) 

    • Príprava školskej včelnice
    • 9. 6. 2021
    • To,že máme na 6ke všetkých šikovných a dobrých žiakov, to všetci vieme...ďakujeme 9.B a 4.B za prípravu školskej včelnice pre nové včielky :-)

    • Matematika v 1. B trochu inak
    • 8. 6. 2021
    • Dnes sme si na hodine matematiky precvičovali naše vedomosti a zručnosti prostredníctvom didaktickej hry ,,Schody". Hra je pre deti nielen zábavná,ale učia sa pri nej i vzájomnej tolerancii a komunikačné zručnosti. Didaktické hry na hodinách sú založené na presne stanovených pravidlách a výsledkom musí byť dosiahnutie stanoveného cieľa. Každý žiak dostal číslo v obore od 0 do 20 a zaradil sa správne na schodoch do číselného radu zostupne alebo vzostupne podľa zadania. V 2 družstvách žiaci súťažili , ktoré družstvo sa rýchlejšie správne zoradí. Táto didaktická hra u žiakov rozvíja i predstavivosť, nakoľko sa stali súčasťou číselného radu a uvedomovali si ,ktoré čísla sú menšie a ktoré väčšie, ktoré sa nachádzajú pred nimi a ktoré za nimi.  

     Pri tejto hre každý jeden žiak pocítil svoju dôležitosť a význam, nakoľko cieľom bol spoločný výsledok všetkých členov v družstve. 

    • Matematika kreatívne a hravo
    • 7. 6. 2021
    • Na hodine matematiky v piatackých triedach si žiaci vyskúšali pracovať v skupinkách. Ich úlohou bolo poskladať z jednotlivých farebných  papierikov geometrické útvary, pomenovať ich a vypočítať ich obvod. Samostatne potom dokázali zadefinovať vzorec pre výpočet obvodu štvorca, obdĺžnika, trojuholníka a aj iných mnohouholníkov.

    • Anglický jazyk
    • 4. 6. 2021
    • Keď je učenie sa cudzieho jazyka zábava

     a na svojej úrovni už zvládnem:

      

      napísať súvislý text

     -  opýtať sa a odpovedať na otázky

     -  o niečom plynule porozprávať

     - správne vyslovovať

     -  rozumieť, keď sa rozpráva alebo píše v anglickom jazyku o inom predmete (CLIL - dejepis, geografia, biológia, matematika)

     - rozumieť nahrávke, v ktorej rozprávajú " native speakers"

     - a viem veľa slovnej zásoby

      Niekoľko ukážok projektov, ktoré vytvorili žiaci z ročníkov 5.-9.:

      

      

    • Hviezdoslavov Kubín
    • 3. 6. 2021
    • Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavovo Kubín v prednese poézie a prózy. Tento školský rok prebiehalo inou neštandardnou formou. Snaživé žiačky a žiaci svoj prednes nahrali na videozáznam, ktorý hodnotila komisia v okresnom kole.

     Naše umiestnenie v školskom kole:

     1.kategória prednes prózy – 1. miesto Mia Kopcíková

     2. kategória prednes poézie – 1. miesto Nina Cigániková

     2. kategória prednes prózy – 1. miesto Marek Štefánik

     3. kategória prednes poézie – 1. miesto Mária Gunišová

     Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme za ich snahu naučiť sa niečo naviac.

     Aktualita: Naša žiačka Mia Kopcíková sa na okresnom kole v svojej kategórii umiestnila na krásnom 2. mieste.

    • MDD na 2.stupni
    • 2. 6. 2021
    • Zábava a zároveň učenie? Máte pocit, že toto k sebe nepasuje? Deň detí na 6-tke ukázal, že všetko sa dá, ak sa chce 😊. Všetky aktivity sa niesli v duchu rôznorodosti a rozmanitosti, ale zároveň deti zbližovali v sociálnej oblasti, vedomostnej, environmenálnej, kreatívnej a športovej. Každá trieda okúsila maličkú štipku všetkého. Naši žiaci bojovali v rôznych športových disciplínach, súťažili v družstvách vo vedomostných kvízoch, ekologicky farbili materiály pomocou prírodných látok, pozreli si krátky o svetelnom smogu, ochutnávali so zatvorenými očami rôzne potraviny. Keďže našu 5.A máme v karanténe a nechceli sme, aby oni prišli o tento deň zábavy, aj s nimi si triedny učiteľ pripravil rôzne aktivity online. Sladká odmena ich počká po návrate do školy. Celý deň sa niesol v duchu:“ Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, zabaviť sa a užiť si spoločné chvíle s kamarátmi.“

    • Medzinárodný deň detí
    • 2. 6. 2021
    • 1.6. bol Medzinárodný deň detí a preto sme tento deň poňali v priateľskom duchu a deťom sme pripravili bohatý program plný zábavy a zaujímavých aktivít. Zamerali sme sa na 4 oblasti : 1. vedomostnú, 2. športovú, 3. environmentálnu a 4. kreatívnu. Žiaci súťažili v skupinách alebo v družstvách, pretekali sa vo vedomostných kvízoch a v praktickej oblasti boli aktivity sústredené na environmentálne problematiky a ochranu prírody. Svoju kreativitu a výtvarné zručnosti prejavili v krásnych výrobkoch. Odmenou za ich snahu a húževnatosť boli sladkosti a rôzne drobné odmeny ako magnetky, či medajle. Všetci sme si tento deň užili a prialo nám aj krásne počasie.  

     Deti strávili deň zaujímavo, plnohodnotne s podnetným programom, ale hlavne plný zábavy a dobrej nálady.

    • Učíme sa neformálne
    • 1. 6. 2021
    • V našej škole veríme, že na vzdelávanie má významný vplyv aj samotné prostredie. Aj preto sme počas obdobia dištančného vzdelávania nezaváhali a priestory školy zveľadili. Podarilo sa nám vytvoriť dve miestnosti, ktoré slúžia žiakom na relaxáciu, ale i na vzdelávanie v menších skupinách. Spôsob  neformálneho vzdelávania v týchto učeniach sa nám osvedčil a používame ho na viacerých hodinách. Diskutovať, pracovať v skupinách, písať a hovoriť je možné aj mimo klasických školských lavíc.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
   • 6zs@povazska-bystrica.sk
   • 042 4261286
   • SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica Slovakia
   • Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Brigantová, 042 4261286, 0903 261 286
   • Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Pavlíková, zástupca riaditeľa pre I. stupeň, Mgr. Lenka Švecová, zástupca riaditeľa pre II. stupeň, 042 4261287
   • Vedúca školskej jedálne: Antónia Miščíková, 042 4362240
   • Ekonomický úsek a PAM: Ing. Veronika Kupčíková, Jana Uríková, 042 4261288
  • Prihlásenie