• Matematický bazár-alebo hráme sa s percentami
    • 2. 3. 2022
    • V mesiaci február sa na našej škole konal v triedach siedmeho ročníka na hodinách matematiky MATEMATICKÝ BAZÁR. Táto hodina bola zameraná na hravú formu precvičovania učiva na percentá. Každý žiak si vyskúšal úlohu predávajúceho aj kupujúceho. Všetci si priniesli so sebou ľubovoľné tri predmety, ktoré by chceli niekomu "predať", napríklad jablko, cukrík, nejakú maličkosť, ktorú už nepotrebujú, šišku zo stromu... skrátka čokoľvek, čo im brnko do nosa. :) Ku každej z týchto vecí si vymysleli jeden príklad na percentá. Kúpiť predmet si mohol len ten, kto dobre vypočítal príklad patriaci k danému tovaru. Inak bol tovar nepredajný. A tak každý predával, počítal a tiež kupoval. Musíme uznať, že v našom Matematickom bazáre sa vyskytli veľmi zaujímavé veci, šikovní obchodníci a nevzdávajúci sa kupujúci. Nech žijú naši siedmaci a percentá! :)

    • Rozvoj finančnej gramotnosti u prvákov a druhákov
    • 28. 2. 2022
    • Hrou na obchod si deti precvičovali praktické zručností pri manipulácii s peniazmi. Deti si vytvorili obchod, v ktorom  predávali rôzne predmety. Jeden ponúkal aj službu a to masáž na relaxačnom chodníku.

     U prváčikov sme vytvárali nákupný zoznam a vysvetlili si jeho dôležitosť.
     Každé dieťa si napísalo svoj nákupný zoznam predmetov , ktoré mali nakúpiť, podľa ponúkaných obchodov. Deti si vyskúšali rolu predavača i nakupujúceho. Učili sa platiť eurami a poznať ich hodnotu.

     U druháčikov sa deti oboznámili s hodnotou eurových mincí i bankoviek. Skúšali realizovať nákup v určitej hodnote napríklad 15 eur. Pokúšali sa nakúpiť čo najviac predmetov v danej hodnote. Po nákupe si kontrolovali koľko eur prípadne centov im ostalo.

     Deťom sa hra veľmi páčila, každý chcel byť predavač.

      Tešia sa na pokračovanie, kedy si pôjdu skúsiť nakúpiť do reálneho obchodu.

    • Lyžiarsky výcvik druhá časť.
    • 25. 2. 2022
    • Lyžovali sme za každého počasia a stále sa zdokonaľovali. Vo štvrtok sme načerpali vitamín D. Cestou na Chleb nás trochu vyfúkalo ale mali sme krásny výhľad. 

    • Hviezdoslavov Kubín školské kolo 1.stupeň
    • 22. 2. 2022
    • Dnes si  žiaci 2. až 4.ročníka "zmerali sily"  vo svojich recitačných schopnostiach v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína.

     Pocit recitátorov pred publikom  si vyskúšali i nádejní prváci, na ktorých sa tešíme budúci rok .

     V kategórii poézia sa umiestnili:                                                                                                                                  1. miesto Mia Kopcíková                                                                                                                                            2. miesto Alexandra Krivošíková                                                                                                                              3. miesto Alexandra Líšková

     V kategórii próza sa umiestnili:                                                                                                                                 1. miesto Matej Španiheľ                                                                                                                                           2. miesto Šárka Šamier                                                                                                                                               3. miesto Tereza Hlúšková

        K príjemnej atmosfére pri súťaži prispelo nielen skvelé publikum našich súťažiacich, ale i veľmi útulné prostredie novovybudovanej čitárne a súčasne oddychovej miestnosti.Veríme, že budúci rok sa stretneme i so širším publikom žiakov, čo nám tento rok momentálna pandemická situácia neumožnila.

    • KARNEVAL
    • 21. 2. 2022
    • KARNEVAL náš vytúžený:-)))

     "Hurá,konečne, kedy už to bude,ja budem čarodejník....", ozývalo sa po chodbách v stredu 16.2. Deti sa na chvíľu premenili na rozprávkové postavičky, strašidielka, zvieratká či šachové figúrky. V školskom klube si urobili v jednotlivých oddeleniach svoj vytúžený karneval. Zabavili sa a zašantili si a o tom je predsa KARNEVAL.

    • Valentín
    • 20. 2. 2022
    • Dňa 14.2. sa anglický jazyk v niektorých triedach vyučoval netradične. Aby sa žiaci oboznámili s niektorými  tradíciami a sviatkami, ktoré vznikli vo Veľkej Británii, mali na tento deň pripravené aktivity a texty s históriou "Valentine´s day", s  rôznymi poverami, ktoré sa viažu ku tomuto sviatku a novou slovnou zásobou pre danú tému. Naučili sa aj slová romantickej piesne "Shallow", ktorú si spolu potom aj zaspievali. A spievali veľmi pekne :).

     V druhej skupine žiaci vyrábali valentínske čelenky, na ktoré nalepili srdiečka s vlastnosťami spolužiaka, pre ktorého ju vyrobili. Potom spolu na túto tému konverzovali.

     Samozrejme všetko prebiehalo v anglickom jazyku.

     Cieľom týchto vyučovacích hodín bolo hlavne priblížiť žiakom kto to vlastne sv. Valentín bol, čím sa zapísal do histórie, aký bol jeho život a prečo je práve  tento deň oslavou lásky medzi blízkymi ľuďmi.

    • Hodiny telesnej výchovy patria jednoznačne k tým najobľúbenejším!
    • 20. 2. 2022
    • Úvod hodiny patrí vždy naháňačkám, kedy prichádza k rozohriatiu organizmu, nasleduje dynamické rozcvičenie celého tela. Na videu môžeme vidieť rozcvičku vo forme napodobňovania  pohybov zvierat s penovými loptami, zákl. prvky bežeckej abecedy, či dynamický strečing v spojení s tlieskaním (rytmikou), kde dbáme na správne technické prevedenie jednotlivých cvikov.

     V hlavnej časti sme sa zamerali na rozvoj kondičných schopností – rýchlosť, sila, vytrvalosť a ohybnosť. Najvhodnejším prostriedkom ich rozvoja sú súťaže a hry, ktoré majú u detí významný motivačný charakter. Hlavným cieľom zvolených pohybových hier: „Súťaž - Prekážková dráha“ a „Čísla“ bol rozvoj rýchlosti a obratnosti. Hra s klobúčikmi  rozvíjala reakčnú rýchlosť.

     Záver hodiny patril ukľudneniu – statickému strečingu. Žiaci vystavali krásne pyramídy. Športu zdar :) 

    • Náš úspech v biologickej olympiáde
    • 17. 2. 2022
    • Dňa 4.2. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo 56. ročníka Biologickej olympiády v kategórii C. Zúčastnil sa jej aj Riško Knapo (z 9.A triedy), ktorý so svojim projektom o klonovaní húb vyhral druhé miesto a postup do krajského kola. Riškovi k výhre gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách súťaže.

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
    • 15. 2. 2022
    • Na školskom kole v prednese poézie a prózy sa zúčastnili žiaci v dvoch kategóriách: 1. kategória: 5.a 6. ročník a 2. kategória 7.,8.a 9. ročník. Porota si pozorne vypočula prednesy žiakov, medzi ktorými boli už "ostrieľaní recitátori ", ale aj nováčikovia, ktorým sa ešte hlas trošku triasol od trémy. Prednes Nelky Šamajovej bol pre všetkých umeleckým zážitkom a rovnako pekne pracovali s hlasom, dôrazom a citom pri prednese chlapci - Marek Štefánik a Šimon Hradňanský. A tu sú naši víťazi:poézia -1.miesto N. Šamajová, 6.A, 2.miesto - N.Kocanová,5.C. Próza: 1. miesto - Š. Hradňanský, 2. miesto- S.Kiššoňová a K.Kušanová,5.C a  3. miesto - M. Gardian, 5.B. Vo vyššej kategórii získal 1. miesto M. Štefánik, 7.A a na druhom mieste sa umiestnil K. Kišoň, 8.B. Dúfame, že naši víťazi nás budú rovnako dobre reprezentovať na okresnom kole a prinesú nám do školy ocenenia. Držíme Vám palce

    • V ŠKD sa nielen hráme
    • 10. 2. 2022
    • Zaujímavou aktivitou počas oddychu popoludní môže byť aj spoznávanie ľudského tela  s využitím názornej  ukážky. Deťom sa ich "nový kamarát" veľmi páčil.

    • Vyučovanie s robotom
    • 9. 2. 2022
    • Nový pomocník v edukačnom procese  robot  PHOTON  deti zaujal .

     Žiaci 3.B si na hodine matematiky vyskúšali schopnosti robota Photona. Rozvíjali si priestorovú orientánciu a vyskúšali si  najjednoduchšie  základy programovania. Prirodzene  hľadali jednotlivé kroky, potrebné pre splnenie úlohy a dosiahnutie daného cieľa. Uvedomovali si logickú postupnosť a nadväznosť jednotlivých krokov. Prostredníctvom robota Photona sa učili základy kódovania, hľadať kreatívne riešenia problémov a predovšetkým  si  zlepšovali logické myslenie. 

     Robota využili aj na opakovanie malej násobilky. Deti hľadali také dvojice príkladov na kartách, ktoré majú rovnaký súčin, prípade hľadali dvojicu príkladu a k nemu prislúchajúci výsledok.  Ich úlohou bolo naprogramovať robota tak, aby sa dostal od jednej karty k druhej, čo najkratšou cestou a jedným "ťahom". 

     Kuk na video https://youtu.be/JC5i6KHJ_xo

      

    • Dejepis - Bývanie a život v praveku.
    • 9. 2. 2022
    • Tradičný projekt žiakov 5. ročníka (5.a, 5.b, 5.c) Bývanie a život v praveku, ktorý piataci robia u nás každoročne. Oceňujeme krásne práce žiakov a za pomoc pri ich tvorbe ďakujeme rodičom. Praktickou činnosťou a prácou s prírodným materiálom si mohli žiaci utvrdiť získané teoretické vedomosti pri zhotovovaní modelov obydlí. Z prác sme pripravili výstavu, ktorú si pozrú žiaci školy a vyhodnotia najzaujímavejšie práce. Ceny pre víťazov navrhnú sami žiaci 5. ročníka a z návrhov vyberieme najzaujímavejšie spôsoby ocenenia. Prednosť dostanú ceny pre triedy pred ocenením jednotlivcov - ocenený získa zaujímavú výhru nielen pre seba, ale aj pre spolužiakov. 

    • Olympijsky odznak všestranosti
    • 8. 2. 2022
    • V prvom polroku sa šiesty ročník zúčastnil projektu Olympijsky odznak všestranosti. Žiaci absolvovali šesť disciplín. Cieľ projektu je motivovať, čo najviac detí k športu. Zúčastnení žiaci obdržali certifikáty a dve žiačky Chlädeková V. a Ondrašechová K. aj bronzové odznaky všestranosti.

    • Je rozumné vsadiť v živote všetko na jednu kartu?
    • 3. 2. 2022
    • Tak nad touto otázkou sa zamýšľali siedmaci na hodine slovenčiny popri opakovaní prídavných mien. Najskôr sa oboznámili so životným príbehom Martina Murcka, mladého nádejného futbalistu, ktorému nečakaná autonehoda od základov zmenila život. V následnej diskusii hľadali žiaci argumenty, ktorými by podložili svoj názor. Vytvorili si maketu ideálneho športovca a v skupinách pracovali na pojmových mapách. Na dvojhodinovke sa podarilo naplniť dôležité kognitívne ciele, oveľa viac si však vážime, že sa naplnili i tie psychomotorické a afektívne. Škola totiž nie je len o vedomostiach, ale aj o zručnostiach a postojoch.

    • Vyhodnotenie súťaže Vianočná pošta
    • 25. 1. 2022
    • V predvianočnom čase sa žiaci V. A a V. C triedy zapojili do súťaže Vianočná pošta, ktorú vyhlásilo CVČ v Považskej Bystrici. Témou bolo posolstvo nádeje pre rok 2022. A tak deti svoje myšlienky a túžby vdýchli do krátkych úvah, vianočných pozdravov, novoročných prianí či listov svojim blízkym.Srdečne blahoželáme našim žiakom, ktorí sa v kategórii prác jednotlivcov umiestnili na popredných miestach.

      

     1. miesto: Agátka Bírošíková, V. A

     2. miesto: Ondrej Turičík, V. C a Matias Očkay, V. A

     3. miesto: Karin Magátová, V. A

    • Metóda CLIL na hodine angličtiny
    • 24. 1. 2022
    • So žiakmi 7.A sme tento týždeň učenie ANJ spojili s iným predmetom zážitkovou formou. Učili sme sa o planétach Slnečnej sústavy, dozvedeli sme sa zaujímavé informácie, naučili sme sa novú slovnú zásobu týkajúcu sa vesmíru. Planéty sme modelovali z plastelíny. Hodinu sme ukončili prezentáciou planét.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.