• OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE!
    • 20. 8. 2022
    • Prosíme rodičov, aby v nasledujúcich dňoch vyplnili zápisný lístok do školskej jedlne, ak majú záujem o stravovanie. Zápisný lístok /ZL/ nájdete na stránke školy v časti ŽIACI A RODIČIA - OZNAMY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE. Zápisný lístok je potrebné vyplniť a zaslať na e-mailovú adresu školskej jedálne: skolskajedalensnp@gmail.com alebo priniesť osobne.

     Na stravu bude prihlásený iba ten, kto odovzdá vyplnený ZL a zaplatí stravné, t.j. bude mať na konte dostatok finančných prostriedkov.

     Preplatky ktoré máte na konte k 31.07.2022 platené z účtov, budú vrátené v dvoch termínoch splatnosti: 19.08. a 26.08.2022.

     Pani vedúcu školskej jedálne nájdete denne v čase od 7,00 - 15.00 hod.

     ĎAKUJEME. 

    • Učíme a tvoríme
    • 22. 6. 2022
    • Dôkazom toho, akí šikovní dokážu byť naši žiaci, sú ukážky aktivít šiestakov. Žiaci vytvárali projekty na tému teplovzdušné a meteorologické balóny a niektorí sa na chvíľu stali učiteľmi a pripravili si svoje vlastné pokusy o vlastnostiach plynov, ktoré na hodine ukázali a vysvetlili svojím spolužiakom.

    • Školský časopis - výhercovia
    • 21. 6. 2022
    • Posledné číslo Šestkovín v tlačenej podobe už vyšlo a online ho zverejňujeme až teraz, pretože sme čakali na víťazov. V dvoch posledných číslach bola súťaž (1. súťaž bolo najviac 125 slov + 2. súťaž bolo najviac 27 štvorcov) pre celú triedu o ŠPECIÁLNY DEŇ od vedenia školy + 30 € poukaz k tomu. S náskokom neuveriteľných 308 bodov gratulujeme triede VI. A!!! Ostatným ďakujeme za účasť v súťaži a tešíme sa do skorého čítania v ďalšom školskom roku. Krásne leto!

    • Olympiáda mladých vedcov
    • 20. 6. 2022
    • Po postupe na celoslovenské sústredenie v Olympiáde mladých vedcov si Riško Knapo (9.A) minulý týždeň „zmeral vedomosti“ z biológie, chémie a fyziky s jeho rovesníkmi. Počas troch dní absolvoval viacero testov a experimentov, ktoré slúžili na overenie znalostí, zručností a schopností. Riško sa stal úspešným riešiteľom a vybojoval si postup medzi 12 najlepších mladých vedcov Slovenska. Tí si ešte raz zmerajú sily v septembri. A šesť z nich získa postup na medzinárodné kolo súťaže do Holandska. Už teraz všetci Riškovi držíme palce!

    • Projekt Mládež bez predsudkov
    • 19. 6. 2022
    • Ani si možno neuvedomujeme, ako mnoho príležitostí nás denne stretáva a vyžaduje našu schopnosť kritického myslenia. Každý deň nás obklopuje svet ilúzií plný reklamy s dokonalými produktmi, službami či názormi na zmenu nášho životného štýlu. Chcú ovplyvniť náš život a využiť nás vo svoj prospech. Kritické myslenie sa stáva čoraz väčšou nevyhnutnosťou. Vďaka Občianskemu združeniu ARCUS z Rajca a Férovej nadácii O2 absolvovali žiaci druhého stupňa našej školy program Mládež bez predsudkov, ktorý pozostával zo súboru aktiviít zameraných na rozvoj kritického myslenia. Zaujímavé zážitkové aktivity boli tiež venované  prevencii šikany a nenávistných prejavov v osobnej komunikácii medzi žiakmi, v komunikácii s inými ľudmi. Žiaci sa na workshopoch naučili vzájomnému rešpektu, rozvoju sociálnych zručností a rozvoju kompetenciií pre demokratickú kultúru. 

    • Dobšinského rozprávkovo
    • 15. 6. 2022
    • Do XVI. ročníka výtvarnej súťaže Dobšinského rozprávkovo 2022 sa zapojilo 28 škôl (materské, základné, ZUŠ) z okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava s viac ako 200 výtvarnými prácami.

     Medzi ocenenými nechýbali ani TALENTY z našej školy Ivan Liška z 2.A a Karolína Janošcová zo 6.B, ktorí svojimi prácami zaujali porotu.

    • SUPERfinále Školský šport 2022
    • 15. 6. 2022
    • Majstrovstvá Slovenska v školskom športe

     13.6. - 14.6. 2022 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovesnka v plávaní v Šamoríne, ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy Belej S., Matušová K. (4.B) a Jahôdka L., Košút M. (4.A). Žiaci súťažili v kategórii Štafeta 4x25 metrov 2.- 4. ročník, kde obsadili 8. miesto. Reprezentantom našej školy gratulujeme a prajeme veľa ďaľších úspechov. 

    • Plazy na Slovensku
    • 13. 6. 2022
    • Naši piataci prednedávnom privítali p. Mgr. Simonu Papežíkovú, ktorá ich oboznámila s vedným odborom herpetológiou. Žiaci sa dozvedeli, že ide o odbor zo zoológie a skúma plazy a obojživelníky.  Náš hosť ukázal žiakom zvlečenú kožu hada i rôzne preparáty. Táto téma ich nesmierne zaujala a myslím, že sa týmto poznatkom ešte budú venovať i v budúcnosti.

    • Úspech v biologickej olympiáde - celoslovenské kolo
    • 13. 6. 2022
    • V dňoch 10.-11.6 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnilo celoslovenské kolo biologickej olympiády v kategórii E. Náš žiak, Riško Knapo (9.A), vyhral v odbornosti botanika 2. miesto a získal cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského za najlepšievypracovanú správu z pozorovania a herbár. Všetci Riškovi gratuljeme!

    • 112 deťom alebo DOD na 6-ke inak 19.6. 2022 od 14 hod. do 17. hod.
    • 13. 6. 2022
    • Prídi sa zabaviť a podporiť svoju školu. Vstup pre všetkých voľný. Radi u nás privítame všetkých dospelých deti, priateľov školy a širokú verejnosť.

      

     Čo máme k dnešnému dňu zabezpečené a potvrdenú účasť? 

     - Vrak auta Helpeco s.r.o.

     - Hasičský a záchranný zbor Považská Bystrica

     - Dobdovoľné hasičské zbory z regiónu

     - MV SR Odbor krízového riadenia

     - Kancelária MV SR Odbor prevencie kriminality

     - Polícia Považská Bystrica

     - Ozbrojené sily SR 

     - Mestská polícia Považská Bystrica​​​​​​

     - NsP Považská Bystrica

     - Stredna zdravotnícka škola Považská Bystrica

     - Kynologická brigáda Považská Bystrica

     - Banská záchranná služba

     - Zápasnícky klub Považská Bystrica

     - ZRŠ našej školy

     - maľovanie na tvár / www.janna.sk/

     - A v neposlednom rade zamestnanci a žiaci našej školy s množstvom zaujímavých aktivít.

      

     Odkaz na  podujatie na našej fb stránke.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

     ​​​​​​​​​​​​​​https://fb.me/e/3v54dJNso

     Určite si všetci uvedomujeme aká dôležitá je práca záchranných zložiek pri ochrane zdravia a majetku ľudí, aké neoceniteľné je nasadenie ľudí, ktorí v záchranných zložkách pracujú a veľakrát aj s nasadením vlastného života.

     Základná škola SNP 1484 v Považskej Bystrici spolu s partnermi pripravila pre žiakov školy a aj širokú verejnosť preventívnu akciu, na ktorej chceme prezentovať zložky integrovaného záchranného systému.

     Podujatie sa uskutoční v areáli základnej školy SNP 1484, adresa SNP 1484/143 v Považskej Bystrici dňa 19.6.2022 (nedeľa) so začiatkom o 14,00 hod. a plánovaným ukončením o 17,00 hod.

     V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie bude konať v priestoroch školy. Na prízemí v triedach a na chodbách a v telocvičniach. V exteriéri bude prebiehať v prípade nepriaznivého počasia hasenie horiaceho vraku auta a prezentácia techniky a vozidiel záchranných zložiek.

     Hasičský a záchranný zbor z Považskej Bystrice urobí ukážku záchrany uviaznutej osoby z horiaceho auta pri havárii.Vrak auta na podujatie opakovane zabezpečuje firma Helpeco s.r.o, za čo jej ďakujeme.

     Ukážky svojej práce zabezpečia na stanovištiach jednotlivé zložky integrovaného záchranného systému.

     Ďalej sa môžete tešiť aj na:

     - maľovanie na tvár,

     - množstvo súťaží a hier,

     - prehliadku priestorov školy,

     - otestovanie si vedomostí,

     - interaktívne cvičenia,

     - zoznámenie sa so zamestnancami školy.

     Pripravená pre Vás bude Školská kaviareň, guláš od ZRŠ a opekanie špekáčikov vo fúriku.

     Pre deti to bude nielen zábava a zaujímavý zážitok, ale získajú aj veľa nových vedomostí.

      

     TEŠÍME SA NA VÁS!!! Samozrejme sú vítaní všetci zo sídliska, mesta, okolia 

      

    • Školský výlet - Banská Štiavnica
    • 13. 6. 2022
    • S našimi ôsmakmi a siedmakmi sme sa tento rok vybrali na školský výlet do Banskej Štiavnice. Spoločne sme obdivovali podzemné banské priestory štôlne Bartolomej, kam nás vybavili pláštenkami, prilbami i baterkami. Žiaci sa dozvedeli mnohé zaujímavé informácie o banskej histórii i súčasnosti baníctva na Slovensku. Popoludní sme navštívili Banku Lásky s unikátnym trezorom a zažili 60 minút romantiky, smiechu a tiež spoznali najdlhšiu ľúbostnú báseň sveta -  Marína. 

    • Európsky futbalový týždeň Špeciálnych olympiád
    • 12. 6. 2022
    • Uplynulý týždeň sme sa s našími kamarátmi zo Spojenej školy internátnej zúčastnili dvoch futbalových akcií. Starší žiaci absolvovali turnaj v Bytči, kde sme obsadili 3. miesto. Mladší žiaci (2.B) privítala žiakov zo Spojenej školy internátnej v našej telocvični, kde si medzi sebou zahrali futbalové zápasy. Hoci túžbu zvíťaziť máme rovnakú, stretnutia prebiehali v priateľskom duchu, v duchu fair play, s množstvom zábavy. Tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu.

    • Geburtstagskarten im Deutschunterricht
    • 12. 6. 2022
    • Pri výučbe cudzích jazykov sa snažíme vytvárať reálne životné situácie v školskom prostredí. K základným jazykovým zručnostiam patrí aj vyjadrenie blahoželania. S našimi deviatakmi sme prepojili predmet výtvarná výchova s nemeckým jazykom a vytvorili sme si tieto krásne blahoželania. Žiaci si blahoželali navzájom alebo tieto Geburtstagskarten venovali svojej rodine.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.